Vaikuta!

Seuraavat vaalit?

Huhtikuussa 2015 pidettiin eduskuntavaalit. Vaalitulokset löytyvät klikkaamalla tästä. Eduskuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Eduskuntavaaleissa saa äänestää jokainen 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä täyttävä Suomen kansalainen. Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään vuonna 2019. 

Kuntavaaleissa voivat äänestää myös EU:n ulkopuolelta Suomeen muuttaneet 18 vuotta täyttäneet, joilla on ollut kotikunta Suomessa kahden edeltävän vuoden ajan. Ei tarvitse olla Suomen kansalainen. Seuraavat kuntavaalit järjestetään keväällä 2017. 

Vaikuttaa voi muutenkin kuin äänestämällä!

Muista, että vaikuttaa voit vaalien välilläkin. On olemassa monta erilaista tapaa vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Äänestäminen on yksi tapa vaikuttaa. Voit vaikuttaa puoluetoiminnan kautta, jos olet puoluen jäsen. Voit vaikuttaa myös järjestötoiminnan kautta. Voit hyödyntää sosiaalisesta mediasta, voit tehdä kuntalaisaloitteen. Jos haluat vaikuttaa, mutta et tiedä miten, ota meihin yhteyttä. Olet tämän yhteiskunnan jäsen, muista sen!

 

 

Kuntavaalit

 

Tietoa kuntavaaleista useilla eri kielillä löytyy tästä. (tiedote vuoden 2012 vaaleista) 

Äänioikeus kunnassa toimitettavissa kunnallisvaaleissa on

1) Suomen sekä muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan 51. päivänä ennen vaalipäivää päivän päättyessä, sekä

2) myös muulla edellä säädetyt edellytykset täyttävällä ulkomaalaisella, jos hänellä tuolloin on ollut kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan.

Kuntalaki 4:26§  (22.12.1995/1647)

Jokainen äänestysoikeudellinen saa ilmoituskortin eli tiedon äänioikeudestaan suoraan kotiin. Ilmoituskortissa mainitaan muun muassa vaalipäivä, oman äänestyspaikan osoite sekä ennakkoäänestyksen aika ja paikat.

Tiedon omasta kotikunnasta voi tarvittaessa tarkistaa maistraatista (yhteystiedot).

Miksi äänestää?

Suomessa kunnilla on verrattain laaja itsehallinto ja niillä on päätösvalta noin kahteen kolmasosaan palveluista. Kuntien päätöksenteko kattaa suurimman osan ihmisten jokapäiväiseen elämään vaikuttavista asioista, esimerkkeinä koulutus, tiet ja terveydenhuolto. Kunnissa asukkaat voivat osallistua julkiseen päätöksentekoon kuntavaalien sekä kunnallisten kansanäänestysten kautta.

 

Lisää Suomen vaalijärjestelmästä (2010, englanniksi): Finnish Election SystemArto Jääskeläinen, Oikeusministeriö

Vaikuttamisen eri polut kuntatasolla

iCount -karttoja eri kielillä 

PDF-tiedostoiCount RUS.pdf (467 kB)
Venäjänkielinen kartta!
PDF-tiedostoiCount RUS(2).pdf (228 kB)
Venäjänkielinen kartta ladattavissa!
PDF-tiedostoVaikuttamiskartta, Kiinan kielellä.pdf (525 kB)
Kiinan kielinen kartta ladattavissa!
PDF-tiedostoAvainkäsitteet, kiina.pdf (1.4 MB)
Avainkäsitteet kiinaksi