Linkkipankki

Vaikuta!

Kuka voi äänestää? Mitkä ovat seuraavat vaalit? Tiedot vaaleista löytyy vaalit.fi sivuilta. 

Kuntalainen voi tehdä kunnalle aloitteen. Kuntalaisaloite.fi on oikeusministeriön tarjoama palvelu ja sen käyttö on turvallista ja maksutonta. 

Opi lisää vaikuttamisesta kansalaisjärjestöissä, politiikassa, työelämässä tai omalla tavallasi osallistu.fi sivuilta.

Otakantaa.fi on kaikille avoin, moniääninen kansalaisten, hallinnon ja päätöksentekijöiden kohtauspaikka. Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin päätöksiin jo valmisteluvaiheessa. Sivun tietopankki antaa tietoa myös suomalaisesta demokratiasta, päätöksenteko prosessista, vaikuttamisesta ja oikeuksista. 

Kaikki nämä löytyy myös Demokratia sivuilla! 

 

Tiedätkö miten Kunnat toimivat ja miten sinä voit vaikuttaa Kuntatasolla

Media

Seuraa ajankohtaiset maahanmuuttoaiheiset uutiset, tiedotteet ja tutkimukset Mediaseurannasta.

iCount -projektin tuloksia ja kokemuksia

Oppaat & Kirjallisuus

Ilvonen, Anne: Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas

Kepa: Vaikuta! -Suomen politiikkaan julkaisu ladattavissa. Tietoa suomen päätöksenteko järjestelmästä ja vaikutustyöstä. 

Kuntaliiton valmistama vaikuttamisopas tarjoaa laajan sanaston ja vaikuttamisen perusaskeleet! Kuntaliiton uusin julkaisu (2015) kuntaDEMOKRATIASTA on selkosuomen kielellä. Julkaisua voitte ladata maksutta. 

Moniheli ry: Ota mut mukaan! iCount -projektin tuloksia ja kokemuksia ulkomaalaisten poliittisesta osallistumisesta

Möller, Antti & Tarpila, Jan-Erik & Karreinen, Lari: Kaupunkilaisten Raati. Ajatuspaja Vision koordinoima Kaupunkilaisten raati -projekti oli osa Helsingin demokratiapilotti-hanketta. Se on uusi vuorovaikutusmalli ja osallistumisen tapa, jonka tarkoituksena on tukea nykyisiä päätöksentekotapoja tuomalla kaupunkilaisten viisaus päättäjien käyttöön jo valmisteluvaiheessa.

Oikeusministeriön selvitys: Maahanmuuttajien yhteiskunnallisen osallistumisen tukeminen julkishallinnossa ja puolueissa 9/2011

Saukkonen, Pasi: Suomen poliittinen järjestelmä - verkkokirja

iParticipate - samalla asioilla Euroopassa